fbpx

  Privaatsuspoliitika

  INTRO

  Stebby OÜ (brändinimega Stebby) teab, et meie kasutajad hindavad väga kõrgelt oma privaatsust ja isikuandmete kaitset. Võtame kõigi andmete kaitsmist väga tõsiselt. Palun võta hetk, et lugeda läbi meie poolne privaatsusteade.

  MIDA MEIE PRIVAATSUSTEADE HÕLMAB?

  Stebby privaatsusteade hõlmab meie poolt hallatavate veebisaitide ja teenuste privaatsusetingimusi ja eraisikust kasutajate (edaspidi tekstis Kasutaja) isikuandmete kaitset neis keskkondades. Sellisteks keskkondadeks on meie veebisaidid stebby.eu, stebby.ee, aga ka teised Stebby lokaalsed domeenid. Samuti meie blogid aadressidel sportid.com, blog.sportid.ee, tervefirma.ee, teamwellness.blog ja kõik teised saidid, mille omanikuks on Stebby OÜ ning milles on viidatud sellele Privaatsuspoliitikale. Samuti meie poolt tehtud mobiilirakendused nagu näiteks SportID ja Fit100 veebirakendused ja teised Stebby OÜ poolt arendatud Google Play ja iTunesi mobiilirakenduste poodides saadaval olevad rakendused, milles on viidatud sellele Privaatsuspoliitikale.

  See teade ei hõlma meie klientide ega teenusepakkujate poolseid reegleid ja töökorraldust.

  Meie kasutajad, kliendid ja teenusepakkujad on kõik nõustunud Stebby (Stebby OÜ) poolt kehtestatud Üldtingimuste ja käesoleva Privaatsuspoliitikaga, mis sätestavad, kuidas kliendid meile oma töötajate isikuandmeid edastavad ning kuidas teenusepakkujad meie käest teenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid käsitlema peavad, nii et need oleks piisavalt hästi kaitstud.

  ANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

  Stebby keskkonna kaudu kogutavate isikuandmete vastutav töötleja on Stebby OÜ (Eesti Äriregistris number 12231911), asukohaga Tartu linn, Riia 142. Kontaktandmed info@stebby.eu.

  ANDMED, MIDA KASUTAJAD STEBBY KESKKONNAS MEILE EDASTADA SAAVAD

  Meie keskkonnas on Kasutajal võimalik teha mitmeid tegevusi ilma isikuandmeid edastamata. Näiteks tutvuda teenusepakkujate müügikohakontoga ja nende poolt pakutavate teenustega, Stebby poolt pakutavate teenuste sisu ja hindadega või lugeda meie blogipostitusi.

  Stebbyle on kliendilepingust tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikud andmed Kasutaja nimi, isikukood ja e-posti aadress. Need võimaldavad Stebbyl Kasutajaga ühendust võtta, et talle edastada andmed, kuidas ta oma kontot kasutada saab ning tuvastada tema õigust antud kontot ja seal olevaid rahalisi vahendeid kasutada.

  Kasutajatunnuse registreerimisel luuakse kasutajale profiil ning selle käigus salvestatakse mitmeid isikuandmeid. Näiteks: Kasutaja nimi, e-posti aadress, isikukood, sugu, telefoninumber, tööandja andmed. Stebby keskkonna kasutamise käigus tekivad andmed Kasutaja valitud spordiklubide, treeningute, terviseteenuste ja spordiürituste kohta ning Kasutaja poolt treeningpäevikusse sisestatud andmed, nagu näiteks harrastatud spordiala, treeningu kestvus, treeningu kommentaarid.

  ANDMED, MIS REGISTREERITAKSE AUTOMAATSELT

  Stebby keskkonna kasutamise käigus registreeritakse automaatselt Kasutaja IP aadress ning selle järgne ligikaudne asukoht, brauseri versioon, küpsiste andmed ning samuti leheküljed, mida Kasutajad meie keskkonnas külastavad.

  MILLE JAOKS ANDMEID KOGUTAKSE?

  Me ei müü ega rendi Kasutajate andmeid kolmandatele osapooltele. Andmeid kogutakse selleks, et Kasutajad saaksid kasutada Stebby keskkonnas pakutavaid tervise- ja sporditeenuseid. Asukohaandmeid kogutakse selleks, et Kasutajad leiaksid võimalikult kiiresti üles endale lähemal asuvad teenused. Stebby kaudu valitud terviseteenuste, spordiklubide, treeningute ja üritustel osalemise andmed kogutakse isikustamata andmetöötluse (analüütika) jaoks ning kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku, siis ka isikustatud otseturustusteadete edastamiseks.

  ISIKUANDMETE VASTUVÕTJAD

  Andmete vastuvõtjaks on Stebby OÜ. Tervise- ja spordiklubidele ning ürituste korraldajatele edastatakse Kasutajate isikuandmeid ainult selles ulatuses, mis on vajalik Kasutaja tuvastamiseks ja tema Stebby kontode makselimiitide kontrollimiseks, et müüa talle soovitud teenust või toodet.

  Tööandja poolt pakutava tervise- ja spordikulutuste toetuse korral saab tööandja Stebby keskkonna kaudu andmed tema töötajatest Kasutajate poolt kasutatud toetuse kohta selles määras, mil ta ise on toetust oma töötajatele maksnud.

  Stebby kasutab oma teenuse parandamiseks ka kolmandate osapoolte tarkvara. Näiteks kasutajate meiliaadressid koos informatsiooniga, kas nad on nõustunud otseturustusteadetega edastatakse meie koostööpartnerile Vero (getvero.com), kelle teenuse kaudu saadame välja uudiskirjasid. Kasutajate käitumist veebilehel monitoorib Google Analytics (analytics.google.com)

  Samuti võidakse neid edastada tulevikus veel teistele Stebby poolt kasutatavatele Teenusepakkujatele. Igal sellisel juhul teeb Stebby eelnevalt selgeks, et vastava teenusepakkuja privaatsusnõuded on vastavuses seaduse poolt nõutule ning Kasutajate isikuandmed oleksid piisavalt turvaliselt hoitud ja edastatud.

  KUS HOITAKSE JA KUIDAS EDASTATAKSE KASUTAJATE ISIKUANDMEID?

  Stebby keskkonna kaudu kogutud isikuandmeid ei edasta riikidesse, mis asuvad väljapool Euroopa Liitu või kellel puuduvad Euroopa Liidu standardile vastavad analoogsed isikuandmete kaitse seadused. Andmed säilitatakse serverites, mis paiknevad Euroopa Liidu liikmesriigis.

  AVALIKUD ISIKUANDMED

  Teistel Kasutajatel on võimalik Kasutajat otsida nime järgi otsinguaknas ning näha, kas Kasutajal on Stebby konto ning soovi korral Kasutaja kontole avalikult lisatavaid treeningute andmeid näha. Kasutajal on võimalus piirata oma treeningute nähtavust teiste Kasutajate poolt oma konto seadete all.

  KÜPSISED

  Oma keskkonnas kasutame küpsiseid. Küpsised on väikese infokillud, mida säilitatakse Kasutaja brauseri poolt Kasutaja arvuti kõvakettal. Need võimaldavad meil näha, kas Kasutaja on sisse logitud ning millised on tema eelistatud kasutamisseaded.

  Küpsiseid saab iga Kasutaja oma veebibrauseris ka välja lülitada ning juba salvestatud küpsiseid kustutada, kuid paraku ei saa me sellisel juhul tagada Stebby keskkonna veatut toimimist.

  KUIDAS ON KASUTAJATE ISIKUANDMED KAITSTUD?

  Turvalisuse ja privaatsuse tagamiseks on Kasutaja Stebby konto kaitstud parooliga. Ole hoolikas ja ära jaga Kasutajana oma parooli välja kolmandatele isikutele ega pane oma kontole lihtsasti ära arvatavat parooli või kasuta mitmetes erinevates veebiteenustes sama parooli. Samuti ära jäta end kasutajana sisselogituks Stebby kontole võõrastes arvutites.

  Stebby keskkonnas kasutatakse turvalist andmevahetust, mis ei ole kolmandate osapoolte poolt jälgitav ning kõik Stebby keskkonnas tehtavad ja Stebby keskkonnast väljuvad andmepäringud on krüpteeritud.

  Ettevõtte sees kasutame mõistlikke tehnilisi ja organisatsiooni-korralduslikke lahendusi töötajate ja koostööpartnerite vahel isikuandmete liigutamisel.

  Kuigi teeme igapäevaselt tööd ja pingutame selleks, et kõigi Kasutajate isikuandmed oleks turvaliselt hoitud ja edastatud, tuletame meelde, et internetis info liigutamine ei ole kunagi 100% turvaline.

  Stebby ei vastuta olukorra eest, kui Kasutajate isikuandmed saavad teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele teatavaks grupikonto administraatori või teiste kliendiga seotud isikute tegevuse tõttu (nt kasutajatunnuse ja/või parooli avaldamine, Kasutajate lisamine gruppi ilma Kasutajate nõusolekuta, grupisündmuste jagamine grupi liikmete vahel jms).

  Meie blogist ja kodulehelt leiab linke teistele veebisaitidele, kes võivad olla või mitte olla meie koostööpartnerid. Stebby ei taga ega vastuta nende linkide taga olevate veebisaitide isikuandmete kaitsmise eest. Kui Kasutaja liigub meie lehelt mõnele teisele lehele, siis tuleb tal eelnevalt kindlaks teha nende veebisaitide privaatsusseaded. Sama kehtib, kasutades sotsiaalmeedia logimist või sotsiaalmeediasse jagamise nuppe/linke.

  ISIKUANDMETE SÄILITAMISE AJAVAHEMIK

  Andmed säilitatakse seni, kuni Kasutajal on Stebby konto. Peale Stebby konto kustutamist muudetakse Kasutaja spordiklubide, treeningute, terviseteenuste ja spordiüritustel osalemise andmed anonüümseks ning kasutatakse analüütika eesmärkidel. Varukoopiatest ja logidest kaovad kustutatud Kasutajate andmed lõplikult hiljemalt 90 päeva jooksul pärast kustutamist.

  Kasutaja poolt sooritatud ostude ajalugu säilib ning sellele on ligipääs klubidel, kellelt teenust on ostetud ning ettevõttel, kelle poolt makstavat spordikompensatsiooni on kasutatud, kuid need andmed seotakse lahti kasutajakontost ja muudest isikuandmetest.

  ANDMETE PARANDAMINE JA KUSTUTAMINE

  Kasutaja võib igal hetkel nõuda oma andmetele juurdepääsu, andmete parandamist ja kustutamist. Samuti on Kasutajal õigus piirata andmete töötlemist, võtta nõusolek tagasi või nõuda ülekandmist teise andmebaasi. Vastavaid toiminguid saab Kasutaja teha logides oma Stebby kontole või kirjutades privacy@stebby.eu.

  Kasutajal on õigus nõuda oma kasutajakonto kustutamist, kui Kasutaja mistahes isikuandmete töötlemiseks puudub alus, teatades selles Stebbyle.

  Arvestama peab sellega, et andmetele juurdepääsu piiramisel, kustutamisel või ülekandmisel ei ole enam võimalik kasutada Stebby keskkonda, samuti ei ole võimalik kasutada isiklikku või tööandja poolt laetud Stebby kompensatsiooni.

  Ebaõigeid andmeid sisaldavatele kasutajakontodele peatatakse ligipääs kuni andmete korrigeerimiseni Kasutajakontoga seotud grupikonto administraatori poolt. Kui andmeid ei korrigeerita neljateistkümne (14) päeva jooksul alates administraatori teavitamisest, on Stebbyl õigus Kasutajakonto kustutada. Eelpoolmainitu kehtib kõigile Stebbys olevatele kontodele.

  Petuskeemi kahtluse korral on Stebbyl õigus kahtlusega seotud konto sulgeda ning tehingud peatada.

  Kui Stebby kustutab teie Kasutajakonto kasutajalepingu tingimiste rikkumise tõttu, on teil õigus nõuda teie andmete kustutamist e-posti teel aadressil privacy@stebby.eu. Stebby analüüsib iga sellist nõuet eraldi ning annab kasutajale teada, kas ja millal ta nõue rahuldatakse.

  LASTE ISIKUANDMED

  Stebby teenuseid võivad kasutada ka alaealised. Kui olete alla 18-aastane Kasutaja, siis palun pidage enne konto loomist nõu oma vanematega ja ärge edastage oma isikuandmeid ilma vanemate nõusolekuta. Kui avastate, et teie alaealine laps on vastu teie tahtmist loonud endale Stebby kasutajakonto, siis andke sellest teada meile aadressil privacy@stebby.eu.

  KOLMANDATE OSAPOOLTE POOLT STEBBYLE EDASTATUD ISIKUANDMED

  Meie keskkonnas on tööandjatel võimalik luua Stebby kasutajakontod oma töötajatele. Vastavalt Stebby üldistele Üldtingimustele, peab iga konto loomiseks olemas olema selle töötaja nõusolek. Kui olete meilt saanud kirja, et teie tööandja või keegi teine on loonud teile Stebby konto ja olete kindlad, et te sellist nõusolekut ei ole andnud, siis andke sellest viivitamatult teada meie aadressile privacy@stebby.eu.

  Stebby korraldab aeg ajalt reklaamikampaaniaid, kus palume soovitada oma sõpru või kolleege, kellele võiks Stebby teenus meeldida. Selliste kampaaniate käigus küsime me Kasutajatelt nende sõbra/kolleegi nime ja e-posti aadressi. Sellised andmed hoitakse alles selleks, et saata Kasutaja sõbrale/kolleegile üks kord kutse liituda Stebbyga ning selleks, et jälgida edasisoovitamise programmi edukust ning arhiivi, kellele on selline kutse saadetud.

  Kasutaja sõbral või kolleegil on võimalus nõuda selliste andmete kustutamist, kirjutades privacy@stebby.eu.

  TÖÖTAJATE HEAKS TEHTAVAD TERVISE- JA SPORDIKULUTUSED

  Tööandja poolt pakutava tervise- ja spordikulutuste toetuse korral kantakse kõikide töötajate nimed, isikukood ja kontaktandmed (e-kiri ja mobiiltelefoni nr) Stebby andmebaasi. Kui Kasutaja aktiveerib Stebby konto ning kasutab tervise- ja sporditeenuseid, siis edastatakse tööandjale andmed töötaja poolt kasutatud toetuse kohta. Samuti on tööandjal õigus saada andmeid töötaja poolt kasutatud tervise- ja spordikulutuste kohta, kui selliseid andmeid on vaja raamatupidamistoimingute jaoks ja toetuse kasutamise õigsuse kontrollimiseks.

  OTSETURUSTUSTEADETE EDASTAMINE

  Kui Kasutaja on andnud nõusoleku saada teateid tervise- ja spordiklubide ning ürituste kohta, siis edastab vastavaid teateid Stebby OÜ. Tervise- ja spordiklubide ning ürituste korraldajatele Kasutajate isikuandmeid ega kontaktandmeid otseturustusteadete edastamise jaoks ei edastata. Otseturustusteateid võidakse pakkuda isikustatud kujul vastavalt Kasutaja vanusele, soole ja andmetele, mida Stebby on kogunud Kasutaja tervise- ja spordiharjumuste kohta.

  Kui Kasutaja ei soovi saada otseturustusteateid, siis saab sellest loobuda minnes oma Stebby seadete lehele ja seadistades kas ja milliseid otseturustusteateid soovitakse saada. Samuti on uudiskirjadest ja otseturustusteadetest loobumise lingid olemas igas sellises väljasaadetud kirjas.

  MUUTUSED PRIVAATSUSTEATES

  Stebby areneb, seadused muutuvad ja elu läheb edasi. Aeg ajalt võime teha muudatusi sellesse privaatsusteatesse. Anname neist muudatustest Kasutajatele teada meie veebilehel või e-posti teel.

  ANDMEKAITSE AMETNIKUD

  Stebby andmekaitseametnikuga saab ühendust e-posti teel dpo@stebby.eu või kirjutades meie andmekaitse üldaadressile privacy@stebby.eu.

  Kui Kasutajal on pärast meie andmekaitseametnikuga suhtlust tunne, et Stebby ei täida piisava hoolikusega endale võetud isikuandmete kaitsmise kohustust ja ei täida käesolevat privaatsusteadet, siis saate sellest teada anda Eesti Andmekaitse Inspektsioonile, mis asub Tallinnas Väike-Ameerika 19, 10129 ning on veebist leitav aadressilt www.aki.ee.

  Astu esimene samm!

  Stebby teenuste hulgast leiad sportimisvõimalusi, spaapääsmeid, massaaže ning teisigi heaolu edendavaid teenuseid ja üritusi.