fbpx

  Privātuma politika

  IEVADS

  Privātuma politikā ir paskaidrots, kādus personas datus mēs apstrādājam, kā personas dati tiek apstrādāti un kā jūs varat īstenot savas kā datu subjekta tiesības (piemēram, tiesības iesniegt iebildumus, tiesības piekļūt datiem)

  Stebby privātuma politika aptver mūsu pārvaldīto vietņu un pakalpojumu privātuma noteikumus un privāto lietotāju (turpmāk tekstā – Lietotājs) personas datu aizsardzību šajās vidēs. Šādas vides ir mūsu vietnes stebby.eu, stebby.ee, kā arī citi Stebby vietējie domēni. Turklāt mūsu radītās mobilās aplikācijas ir pieejamas arī Google Play un App Store mobilajās aplikācijās.

  Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt Privātuma politiku, lai precizētu vai veiktu izmaiņas mūsu datu apstrādes procesā. Pašreizējo versiju varat atrast mūsu tīmekļa vidē. Mēs neveiksim būtiskas izmaiņas privātuma politikā un nesamazināsim Lietotāju tiesības, nebrīdinot Lietotājus

  Noteiktos gadījumos Stebby ir pilnvarots apstrādātājs darba devējiem, kuri izmanto Stebby tiešsaistes vidi, lai pārvaldītu savu darbinieku datus. Šajā gadījumā Stebby ir pilnvarotais datu apstrādātājs attiecībā uz tām apstrādes darbību daļām, kas saistītas ar aicinot darbiniekus tiešsaistes vidē, darbinieku kompensāciju administrēšanu, darbinieku sarakstu uzturēšanu un atskaišu izveidi. Šādos gadījumos starp darba devēju un Stebby tiek noslēgts datu apstrādes līgums

  Stebby ir pilnvarots apstrādātājs apdrošināšanas sabiedrībai vai starpniekam, kurš pats vai kura klients izmanto Stebby tiešsaistes vidi, lai pārvaldītu apdrošināto personu datus. Šajā gadījumā Stebby darbojas kā apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja pilnvarotais apstrādātājs, ko regulē datu apstrādes līgums.

  Stebby platforma ir integrēta arī ar citiem uzņēmumiem (piemēram, ar dažu labklājības pakalpojumu sniedzēju kasēm, ja, maksājot tiem, vēlaties sasaistīt savu biļeti ar Stebby). Šajā gadījumā Stebby ir atbildīgais datu apstrādātājs tām apstrādes darbību daļām, kas saistītas, piemēram, ar mūsu apstiprinājumu par biļeti attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam.

  1. ATBILDĪGAIS APSTRĀDĀTĀJS

  • Personas datu atbildīgais apstrādātājs ir Stebby OÜ (turpmāk tekstā Stebby), uzņēmums, kas reģistrēts Igaunijā, Igaunijas reģ. kods 12231911;
  • Adrese:  Tartu, Raatuse 20, 51013, Igaunija;
  • Kontaktinformācija: info@stebby.eu;
  • Datu aizsardzības speciālists: privacy@stebby.eu.

  2. APSTRĀDĀJAMIE PERSONAS DATI

  Stebby vidē Lietotājs var veikt vairākas darbības bez personas datu iesniegšanas. Piemēram, iepazīties ar pakalpojumu sniedzēju tirdzniecības vietām un to piedāvātajiem pakalpojumiem, Stebby piedāvāto pakalpojumu saturu un cenām vai lasīt mūsu emuāra ierakstus.

  Gadījumā, ja Stebby ir noslēdzis līgumu ar Lietotāja darba devēju, Stebby rīcībā ir no līguma izrietošo saistību izpildei nepieciešamie dati, kurus darba devējs iesniedz:

  • Lietotāja vārds, 
  • Latvijas un Lietuvas tālruņa numurs 
  • e-pasta adrese
  • Dzīvesvietas valsts, pēc noklusējuma tā pati, kur atrodas darba devējs

  Tie ļauj Stebby sazināties ar Lietotāju, lai sniegtu viņam informāciju par to, kā viņš var izmantot savu kontu un kādas ir viņa tiesības izmantot kontu un tajā esošos naudas līdzekļus.

  Reģistrējoties tiek izveidots Lietotāja profils un saglabāti šādi personas dati:

  • Lietotāja vārds, 
  • e-pasta adrese, 
  • dzimums, 
  • tālruņa numurs, 
  • darba devēja dati. 
  • Stebby vides lietošanas laikā tiek ģenerēti dati par Lietotāja izvēlētajiem sporta klubiem, treniņiem, veselības pakalpojumiem un sporta pasākumiem, kā arī Lietotāja treniņu dienasgrāmatā ievadītie dati, piemēram, ar kādu sporta veidu nodarbojies, treniņu ilgums, komentāri par treniņiem,
  • Lietotāja augšupielādētie dokumenti, piemēram, rēķini,
  • Atrašanās vietas dati.

  Plašāka informācija par sīkdatņu izmantošanu ir sniegta tīmekļa vietnes paziņojumā par sīkdatnēm.

  2.1. VESELĪBAS UN SPORTA IZDEVUMI PAR DARBINIEKIEM

  Darba devēja sniegtā veselības un sporta izdevumu atbalsta gadījumā Stebby datubāzē tiek ievadīti visu darbinieku vārdi un uzvārdi un kontaktinformācija (e-pasts un mobilā tālruņa numurs). Ja Lietotājs aktivizē Stebby kontu un izmanto veselības un sporta pakalpojumus, dati par darbinieka izdevumiem tiek pārsūtīti darba devējam. Tāpat darba devējam ir tiesības saņemt datus par darbinieka izmantotajiem veselības un sporta pakalpojumiem, ja tādi ir nepieciešami grāmatvedības operācijām, un pārbaudīt atbalsta izlietojuma pareizību. Šādos gadījumos atbildīgais datu apstrādātājs ir darba devējs.

  Augšupielādējot čeku, Lietotājs piekrīt, ka papildus viņa ievadītajiem datiem darba devēja grupas administratoram tiks iesniegts arī augšupielādētais dokuments, kurā cita starpā, bet ne tikai, var būt informācija par sniegto pakalpojumu, pakalpojumu sniedzēja dati un pakalpojumu sniedzēja pievienotā papildu informācija. Čeks tiek izsniegts grupas administratoram, lai kompensētu izdevumus par Lietotājam sniegto pakalpojumu. Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā, bet to nevar izdarīt ar atpakaļejošu spēku. Ja izdevumi tiek kompensēti, pamatojoties uz Lietotāja augšupielādētu čeku, tas ir jāglabā kā grāmatvedības dokuments likumā noteiktajā termiņā.

  2.2. PERSONAS DATI, KO STEBBY VIETNĒ IESNIEDZ TREŠĀS PUSES

  Mūsu platformā darba devēji var izveidot saviem darbiniekiem Stebby lietotāju kontus. Saskaņā ar Stebby vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem, katrs konts ir jāizveido ar tā darbinieka piekrišanu. Ja esat saņēmis no mums vēstuli, ka jūsu darba devējs vai kāds cits jums ir izveidojis Stebby kontu un esat pārliecināts, ka neesat devis šādu piekrišanu, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs, rakstot uz privacy@stebby.eu.

  3. DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

  3.1. Līguma izpilde

  Stebby apstrādā Lietotāju personas datus, lai izpildītu savas līgumā noteiktās saistības pret Lietotāju, darba devēju vai pakalpojuma sniedzēju, tādā apjomā, kas nepieciešams, lai:

  • Lietotāji varētu izmantot Stebby vidē piedāvātos veselības un sporta pakalpojumus.
  • Pildītu līgumu starp Lietotāju un Stebby par Lietotāja biļešu pārvaldību un pārsūtīšanu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī saziņu ar Lietotāju par izmaiņām noteikumos, privātuma politikā vai citām būtiskām izmaiņām saistībā ar līgumu;
  • Administrētu kompensācijas vai atmaksu (ja attiecināms) un sniegtu informāciju pakalpojumu sniedzējiem; un
  • Atbildētu uz Jūsu jautājumiem, kad Jūs sazināties ar mums.

  3.2. Likumīgās intereses

  Ja pastāv būtiskas un likumīgas intereses, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai vadītu, uzturētu un attīstītu mūsu uzņēmējdarbību vai izveidotu un uzturētu attiecības ar klientiem. Ja mēs nolemjam izmantot jūsu datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, mēs izvērtēsim savas intereses un jūsu tiesības uz privātumu. Kad vien iespējams, mēs izmantojam pseidonimizētus vai nepersoniskus datus

  3.3. Tiesiskais pamats

  Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, arī lai pārvaldītu un izpildītu savas juridiskās saistības. Tas ietver datus, kas apstrādāti, lai izpildītu grāmatvedības pienākumus un sniegtu informāciju attiecīgajām iestādēm, piemēram, Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldei.

  3.4. Piekrišana

  Ja Lietotājs ir piekritis saņemt paziņojumus par veselības un sporta klubiem un pasākumiem, Stebby nosūtīs atbilstošos paziņojumus. Lietotāju personas dati un kontaktinformācija netiek pārsūtīta pakalpojumu sniedzējiem tiešā mārketinga ziņojumiem. Tiešā mārketinga ziņas var tikt piedāvātas personalizētā formā atbilstoši Lietotāja vecumam, dzimumam un Stebby apkopotajai informācijai par Lietotāja veselības pakalpojumu izmantošanas un sportošanas paradumiem. Ja Lietotājs nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, viņš var no tiem atteikties, dodoties uz savu Stebby iestatījumu lapu un iestatot, vai un kādus tiešā mārketinga ziņojumus viņš vēlas saņemt. Turklāt katrā šādā e-pastā ir iekļautas saites, lai atteiktos no informatīvajiem izdevumiem un tiešā mārketinga saziņas. Atrašanās vietas dati tiek apkopoti, lai Lietotāji pēc iespējas ātrāk varētu atrast sev tuvākos pakalpojumus. Lietotājs var kopīgot atrašanās vietas datus no lietojumprogrammas, pamatojoties uz atbilstošu piekrišanu. 

  Stebby nepārdod un neiznomā Lietotāju datus trešajām pusēm. 

  4. DATU SAŅĒMĒJI

  Veselības un sporta klubiem un pasākumu organizatoriem Lietotāju personas dati tiek sniegti tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams Lietotāja identificēšanai un viņa Stebby kontu maksājumu limitu pārbaudei, lai viņam pārdotu vēlamo pakalpojumu vai preci.

  Ja darba devējs sniedz atbalstu saviem darbiniekiem veselības un sporta pakalpojumu izmantošanā, darba devējs caur Stebby vidi var iegūt informāciju par to Lietotāju, kas ir viņa darbinieki, izmantoto atbalstu tādā apmērā, kādā tas ir izmaksājis atbalstu saviem darbiniekiem. Darba devējam ir tiesības uz minētajiem datiem likumā noteiktajā laikā. 

  Lietotājam sava konta iestatījumos ir iespēja ierobežot savu treniņu redzamību citiem Lietotājiem un darba devējam.

  4.1. PAKĻAUTIE DATU APSTRĀDĀTĀJI

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja sniedzat personas datus tieši trešajai pusei, piemēram, pakalpojumu sniedzējam tieši, izmantojot saiti platformā, tad datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz trešo pušu principiem un standartiem, šajā gadījumā Stebby nav pilnvarotais apstrādātājs.

  Stebby izmanto arī trešās puses programmatūru, lai uzlabotu savu pakalpojumu. Stebby īsteno atbilstošus līgumiskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar visiem piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem, kā arī saskaņā ar mūsu norādījumiem un atbilstošiem konfidencialitātes pienākumiem un drošības pasākumiem.

  NosaukumsMērķisAtrašanās vieta
  Google Cloud

  Google Cloud EMEA Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 , Ireland

  www.google.com 

  Mākoņpakalpojumi

  Serveri

  Amerikas Savienotās Valstis

  Lokāli: Somija 

  Sendgrid/ Twilio Inc.

  Twilio Inc., Delaware, 101 Spear Street, 1st Floor, San Francisco,  California, 94105, United States of 

  America

  www.sendgrid. com  

  KomunikācijaAmerikas Savienotās Valstis
  Directo

  Directo OÜ Reģ. kods 10652749; address Mõisa 4, Tallinn, 

  13522 Estonia

  www.directo.ee

  Grāmatvedība Igaunija un Eiropas Savienība
  Everypay  

  Everypay AS 

  Reģ. kods 12280690, Väike- Karja 12, 10148 Tallina

  www.everypay.ee 

  Maksājumu veikšanas pakalpojumu sniedzējsIgaunija un Eiropas Savienība
  LHV banka

  www.lhv.ee 

  Bankas pakalpojumu sniedzējsIgaunija un Eiropas Savienība
  Vero

  Vero Holdings 

  Australia Pty 

  Ltd. 251 Riley Street Sydney, New 

  South Wales 2010

  www.getvero.com 

  Klientu administrēšanaAustrālija, Amerikas Savienotās Valstis
  Google Ireland  Ltd

  Gordon House, Barrow Street

  Dublin 4

  Ireland

  Mārketings

  Komunikācija

  Amerikas Savienotās Valstis

  Lokāli: Īrija

  Meta Platforms Ireland Ltd

  Facebook

  4 Grand Canal Square, Dublin Country Ireland

  www.facebook.com 

  Mārketings

  Komunikācija

  Amerikas Savienotās Valstis

  Lokāli: Īrija

  Helpscout

  Help Scout PBC

  177 Huntington Ave, Ste 1703

  PMB 78505

  Boston, MA 02115-3153

  www.helpscout.com 

  Klientu atbalstsAmerikas Savienotās Valstis
  Telia Eesti AS

  Reģ. kods 10234957

  Mustamäe tee 3, 15033 Tallina, Igaunija

  www.telia.ee 

  Klientu atbalsts, zvaniIgaunija

  5. GLABĀŠANAS TERMIŅI

  Dati tiek uzglabāti līdz brīdim, kamēr Lietotājam ir Stebby konts. Mēs saglabājam ar Lietotāja kontu saistītos personas datus tikai tik ilgi, cik tas noteikts likumā vai ir pamatoti nepieciešams mūsu juridisko pienākumu vai likumīgo interešu realizācijai, piemēram, pretenziju izskatīšanai, grāmatvedībai, iekšējām atskaitēm un strīdu izšķiršanai. Visi personas dati Stebby Lietotāja kontā tiks dzēsti 7 gadu laikā pēc tam, kad Lietotājs būs dzēsis Stebby Lietotāja kontu, izņemot personas datus, kas tiek izmantoti tiesvedībā, vai citos gadījumos, kad tas ir noteikts ar likumu. Gadījumā, ja Lietotājs, pērkot pakalpojumus, ir izmantojis darba devēja atlīdzību, darba devējs saglabā pieeju attiecīgajiem darījumiem minētajā termiņā. Pakalpojumu sniedzējiem, no kuriem pakalpojums tika iegādāts, ir piekļuve lietotāja veiktajiem pirkumiem. Dzēstie lietotāja dati tiks neatgriezeniski dzēsti no rezerves kopijām un žurnāliem ne vēlāk kā 90 dienas pēc dzēšanas.

  6. DATU LABOŠANA UN DZĒŠANA

  6.1. Piekļuve datiem

  Lietotājs jebkurā brīdī var piekļūt saviem datiem. Lietotājs to var veikt, ieejot savā Stebby kontā vai rakstot uz privacy@stebby.eu.

  6.2. Datu dzēšana un labošana

  Lietotājam ir tiesības pieprasīt sava Lietotāja konta dzēšanu, ja nav pamata Lietotāja personas datu apstrādei. Jāņem vērā, ka, ierobežojot, dzēšot vai pārsūtot datus, vairs nav iespējams izmantot Stebby vidi, kā arī nav iespējams izmantot personīgo vai darba devēja Stebby kompensāciju. Dzēšot datus, tiek ņemts vērā glabāšanas periods, kad saskaņā ar likumu dati vēl ir jāsaglabā arī pēc konta dzēšanas.

  Ja Lietotāja dati ir nepareizi, Lietotājam ir tiesības labot savus datus savā kontā vai rakstot mums e-pastu.

  Piekļuve Lietotāju kontiem, kuros ir nepareizi dati, tiks apturēta līdz datu izlabošanai, kuru veic ar Lietotāja kontu saistītā darba devēja grupas konta administrators. Ja dati netiek izlaboti četrpadsmit (14) dienu laikā no administratora paziņojuma saņemšanas, Stebby ir tiesības dzēst Lietotāja kontu. Iepriekš minētais attiecas uz visiem Stebby kontiem.

  6.3. Tiesības ierobežot

  Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam Jūsu personas datu apstrādi. Ja apstrāde ir ierobežota, jūsu dati tiks tikai glabāti un netiks tālāk apstrādāti. Ja rodas aizdomas par krāpšanas shēmu, Stebby ir tiesības slēgt ar aizdomām saistīto kontu un apturēt darījumus. Ja Stebby dzēš jūsu Lietotāja kontu noteikumu pārkāpuma dēļ, jums ir tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu, rakstot uz e-pastu privacy@stebby.eu . 

  6.4. Datu pārnešana

  Ja apstrāde notiek automatizētā veidā un pamatojoties uz līgumu vai piekrišanu, jums ir tiesības saņemt jūsu sniegtos personas datus strukturētā un plaši izmantotā formātā, lai tos nosūtītu trešajām personām.

  6.5 Tiesības iebilst

  Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi un pieprasīt, lai mēs pārtraucam apstrādāt jūsu personas datus, ja apstrāde tiek veikta:

  – tiešajam mārketingam;

  zinātniskās un/vai vēsturiskās izpētes un statistikas nolūkos;

  – mūsu likumīgajām interesēm vai veicot uzdevumu sabiedrības interesēs/valsts iestādes uzdevumā.

  Ja iebilstat pret tiešo tirgvedību, mēs pārtrauksim izmantot jūsu personas datus un izpildīsim jūsu pieprasījumu bez maksas.

  7. NEPILNGADĪGO PERSONU DATI

  Ja esat Lietotājs, kas jaunāks par 18 gadiem, lūdzu, konsultējieties ar saviem vecākiem pirms konta izveides un nesniedziet savu personisko informāciju bez vecāku piekrišanas. Ja atklājat, ka jūsu nepilngadīgais bērns ir izveidojis Stebby lietotāja kontu bez Jūsu piekrišanas, lūdzu, ziņojiet mums pa e-pastu privacy@stebby.eu.

  8. DROŠĪBA

  Stebby vidē tiek izmantota droša datu apmaiņa, ko nevar izsekot trešās personas, un visi datu pieprasījumi, kas veikti Stebby vidē vai iziet no Stebby vides, tiek šifrēti. Pārvietojot personas datus starp darbiniekiem un partneriem, mēs izmantojam saprātīgus tehniskos un organizatoriskos risinājumus. Lai gan mēs savu ikdienas darbu organizējam tā, lai visi Lietotāju personas dati tiktu glabāti un pārsūtīti droši, atgādinām, ka informācijas pārvietošana internetā nekad nav pilnībā droša.

  Stebby nav atbildīgs par situāciju, kad Lietotāju personas dati kļūst zināmi citiem Lietotājiem vai trešajām personām sakarā ar darba devēja grupas konta administratora vai citu ar darba devēju saistītu personu rīcību (piemēram, Lietotāja ID publicēšana un/vai parole, lietotāju pievienošana grupai bez Lietotāju piekrišanas, grupas notikumu kopīgošana starp grupas dalībniekiem utt.)

  Ja pēc sazināšanās ar mums Lietotājam rodas sajūta, ka Stebby pietiekami rūpīgi nepilda pienākumu aizsargāt personas datus un privātuma politiku, varat par to ziņot Datu aizsardzības inspekcijai, kas atrodas Väike-Ameerika 19, 10129, Tallina, un tās tīmekļa vietne atrodama šeit: www.aki.ee.

  Veikt soli

  Meklējiet iespējas sportot, atpūsties un piedzīvot kaut ko jaunu, lai kur jūs atrastos