fbpx
2018. aastal muutus maksuseadus, millega seoses oleme saanud mitmeid küsimusi ja päringuid selle kohta, millised teenused käivad maksusoodustuse alla ning millised mitte. Vaatame järgnevalt, milliseid muudatusi see Stebby keskkonnas kaasa tõi.

2018. aastal jõustus uus maksumuudatus, mille puhul alates 1. jaanuarist ei maksustata erisoodustusena tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis. Maksu- ja Tolliamet on väljastanud juhendi, mille alusel oleme teenused märkinud vastavalt kas maksuvabaks või maksustatuks teenuseks. Alljärgnevalt toome välja kriteeriumid, mille alusel oleme teenused maksuvabaks märkinud:

  1. avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu
  2. sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused
  3. tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused
  4. kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele
  5. ravikindlustuslepingu kindlustusmakse

Täpsem info: EMTA

Taastusravi kategooriasse kuuluvad nii spaa- , massaaži- kui ka sauna- ja veekeskuste teenused. Vigastuste ennetamiseks, tekkinud trauma, ägeda haiguse, vigastuse või pikaajalise haiguse järgselt tekkinud funktsioonipuude eelse olukorra võimalikult täielikuks taastamiseks või funktsioonijäägi säilitamiseks jne on maksuvabad ka kulutused taastusravi teenusele (sh taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenused). Sportimis- või liikumispaigaga seotud kuludeks ei loeta meditatsiooni ja mindfulness’i, ilusalongide teenuseid/hooldusi (näiteks EMS (elektromüostimulatsioon), LPG, rullmassaaž), agility’t.

Taastusravi teenuseid ei maksustata erisoodustusena, kui neid osutab vastava kutse omandanud spetsialist, kes on pädev hindama teenuse vajalikkust töötajale. Taastusravi teenuste loetelu on piiritletud teenustega, mille puhul on teenuse osutajal olemas kutsestandard või -tunnistus. See ei tähenda, et kõiki muid teenuseid ei tohi Stebby keskkonda sisestada. Juhul kui teenus ei vasta MTA poolt sätestatud tingimustele, ei ole ta maksuvaba, kuid teenust võib Stebby keskkonda sisestada ning seda saavad osta kõik need kasutajad, kellel on lubatud soetada maksustatud teenuseid.

Taastusarsti puhul on tegemist tervishoiutöötajaga ning füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi ja kliinilise psühholoogi puhul on olemas kutsestandardid ning spetsialistidele omistatakse kutsetunnistus.

Tervishoiutöötajad on registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris.

Väljastatud kutsetunnistused on registreeritud kutseregistris.

Näide: taastusarst on hinnanud patsiendi tervislikku seisundit ning sõltuvalt probleemist määranud edasise taastusraviteenuste vajaduseks füsioteraapia. Füsioterapeut omab kutsetunnistust.

Juhul kui teenusepakkuja on märkinud ise mõne oma teenuse maksuvabaks, mis MTA nõuete järgi maksuvaba ei ole, ja teenust on heausklikult maksuvabana kasutatud, siis teenusepakkuja vastutab ettevõtte ja ettevõtte poolt täiendavalt makstud erisoodustusmaksu eest.

Maksusoodustus tervise- ja spordikuludele alates 1. jaanuarist 2018 – EMTA

Sarnased postitused

Vaata kõiki