fbpx

Linkedin keskkonna poolt tehtud rahvusvahelise uuringu tulemustest selgub, et ettevõtted, kes pakuvad töötajatele lisahüvesid ning kompenseerivad erinevaid tervisekulutusi, kogevad 56% vähem tööjõu lahkumist, võrreldes nendega, kes taolisi hüvesid ei paku. Palgale lisaks pakutavad võimalused on töötajate sõnul suurimaks põhjuseks jääda ettevõttele lojaalseks, millele järgneb töötajate sõnul professionaalne väljaõpe ning tähendusrikas töö.

“Uuringu tulemused illustreerivad hästi, kuidas töötajate ja tööandjate suhted on järjepidevalt muutumas ning taoline trend on eriti ilmekas Balti riikides. Majanduskasv ja pidev meediakajastus mitmete sektorite tööjõupuudusest panevad ettevõtteid otsima võimalusi, kuidas uusi töötajaid sektorisse meelitada, kuid samas hoida olemasolevat tööjõudu. Ülemaailmsed uuringud annavad hea ülevaate ka Eesti ettevõtjatele, kuidas tervishoiuteenuste hüvitamine ja täiendavad kompensatsioonid on üks olulisemaid kriteeriume töökoha vahetamisel või uue tööandja valimisel,” kommenteerib heaoluteenuste keskkonna Stebby tegevjuht Kestutis Mackelis tervise- ja sporditeenuste kompenseerimise olulisust.

Linkedin uuringus selgus, et lisahüved on oluliseim faktor tööandja valimisel millenniumi põlvkonnale ehk Y-generatsioonile. X-generatsiooni puhul jäid hüved napilt teisele kohale, millest olulisem oli vaid soov, et töö oleks piisavalt väljakutsuv.

Lisahüvede kompenseerimine parandaks töötajate töökeskkonna kogemust

Samas uuringus selgub, et üldise ettevõtte töökogemuse parandamiseks soovitavad küsitluses osalenud töötajad tööandjatel võimaldada veel rohkem lisahüvesid ning erinevaid kompensatsioone. Selle tõid välja ligi pooled ehk 48% vastanutest. Teisele kohale jäi soov lihtsustada töötajate administratiivseid protsesse (40%) ning kolmandale kohale soov näha avatud ja efektiivset juhtkonna tööd (38%).

Mis on töötaja kogemus?

“Töötajate  hoidmisest  võib  tänasel  päeval  pidada  n-ö  samm  edasi  või  tase  kõrgemaks  töötaja kogemust (ingl. k employee experience).  Töötaja  kogemus  hõlmab  kogu  töötaja  teekonda töösuhtes: töötaja tööle meelitamisest ja värbamisest, tööle võtmisest, sisseelamisest, kaasamisest ja arendamisest kuni lahkumisvestluseni ning edasiste suhete hoidmiseni välja (Gallup, 2018*). Töötamise kogemus sõltub lihtsustatult organisatsiooni kultuurist, tehnoloogilisest keskkonnast ja füüsilisest töökeskkonnast,” defineerib töötaja kogemust HR factory personali- ja värbamiskonsultant Anu Saks.

Tema sõnul ei ole enam värbajatele uudis, et talentide pärast käib tänapäeva töömaastikul sõda. “Tööandja jaoks on employee experience oluline tööriist, mille tulemusena saab kasvatada hea mainega ning atraktiivse organisatsiooni. Meie kogemused ning ka ülemaailmsed uuringud toetavad seda seiskohta, et olemasoleva töötaja soovituse põhjal kandideeritakse olulisemalt suurema tõenäosusega ning värbamisel tehtud vead on väiksemad,” sõnab Saks.

Parema töökultuuri ja kogemuse loomiseks tasub kuulata hoopiski lahkujaid. Saksi sõnul annavad lahkuvad töötajad äärmiselt väärtuslikku informatsiooni, kui lahkumise vestlus on korraldatud professionaalselt ja süstemaatiliselt. “Oluline on kuulata tagasisidet ning selle põhjal teha vastavad parandused,” lisab ta.

Ka Eestis on suurenenud nõudlus lisahüvedele. ”Töötajad ootavad tööandjate poolset panust nii vaimsele kui füüsilisele tervisele. Viimase aastaga on töösuhete vorm hakanud kardinaalselt muutuma ehk tööandjapoolne hüve ei saa piirduda vaid meeldiva ja kaasaegse kontoriga, sest töötajad viibivad seal minimaalselt. Sellevõrra on oluline tööandjal mõista töötaja vajadusi indiviidi tasandil, pakkudes laialdasemat lisahüvede kompensatsiooni. Lisaks leida viise, kuidas töötajad üksteisest ei võõrduks. Näiteks HR factory lõi selleks spetsiaalse feel well manager töökoha, kelle ülesanne on tagada kõikide töötajate rahulolu töötaja töökoha kogemuse raames. Töötajad on antud muudatusega väga rahul ning see annab võimaluse jätkata kolleegidega pidevat suhtlust, olenemata töötamise asukohast ning kohtuda kolleegidega erinevate ürituste raames ka töövälistes situatsioonides. Koos sportimine, mängude mängimine, koolitustest osavõtmine jms loob ühiseid mälestusi ning kasvatab ühtset meeskonnatunnet,” innustab Saks rohkem panustama töötajate kogemuse edendamiseks.

Sel aastal panustavad tööandjad töötajate tervisesse üle 9 miljoni euro

Kestutis Mackelise sõnul on töötajate tervisesse panustamine tõusnud Balti riikides märgatavalt — kui eelmisel aastal pakuti tööandjate poolt Stebby keskkonna vahendusel töötajate tervise- ja spordikulutuste kompenseerimiseks kokku 8.2 miljonit eurot, siis selle aasta prognoos on juba üle 9 miljoni euro.

“Paljud Eesti ettevõtted pakuvad juba praegu erinevaid töötajate heaolule suunatud kompensatsioone või hüvesid, mis viitavad töökultuuri arengule ning soovile luua kaasaegsemat töökeskkonda. Meil on rõõm näha erinevate sektorite, suuruste ja regioonide ettevõtteid panustamas üha rohkem samas suunas koos Stebby keskkonnaga. Siiski on paljude töötajate kulude kompenseerimiseks pakutavad valikud piiratud, mis võib endiselt vähendada töökeskkonna rahulolu. Kompensatsiooniplaanide või lisahüvede loomisel on oluline jääda paindlikuks ja anda töötajatele valikuvabadus teenuste hulgas, mida ta tegelikult ka kasutaks. Usalduse ja valikuvabaduse loomisega saavad ettevõtted näidata, kuidas nad oma töötajate heaolust hoolivad,” sõnab Mackelis.

*Gallup  Inc.  (2018).  Designing  Your  Organization’s  Employee  Experience.

Sarnased postitused

Vaata kõiki