fbpx

Linkedin hiljutisest uuringust selgub, et atraktiivse töökeskkonna loomisel ning töötajate hoidmisel on üks suurimaid tegureid lisahüvede ja boonuste pakkumine, mida väärtustavad enam kui pooled küsitletud töötajatest. Juba mitu aastat ükssarviku staatuses olnud Bolt pakub Eestis tööd ligi tuhandele  inimesele ning suurettevõttele kohaselt on ka nende eesmärk hoida töötajad alati motiveeritud ja pakkuda erinevaid valikuvõimalusi kolleegide potentsiaali maksimeerimiseks. “Ettevõtte loovad ja sellele annavad näo inimesed, kes seal töötavad – kui oled leidnud endale head inimesed, siis tuleb osata neid väärtustada ja hoida. Kui inimesed tunnevad end hästi, siis peegeldub see kohe ka töökeskkonnas ja -tulemustes,” selgitab Bolti põhiväärtusi nende esindaja Kaie Peetre, kes vastutab Boltis tasustamispõhimõtete ja soodustuste eest. 

Mitmekülgsed toetused ning Stebby annavad töötajatele lisatõuke

Bolt pakub kõigile Eesti töötajatele soodustuste paketti, mis sisaldab erinevaid lisahüvesid, tervisekindlustusega liitumist või Stebby heaoluteenuste keskkonnas tervise- ja spordikompensatsiooni kasutamist. Tänaseks on Stebbyga liitunud 300 Bolti töötajat, kellel on valikus tuhandeid teenuseid ja kümneid valdkondi, mille abil oma tervise eest hoolt kanda. Lisaks sellele saab ettevõte vähendada erinevaid kulutusi tänu väljatöötatud kompensatsiooniplaanide süsteemile. “Läbi Stebby on võimalik pakkuda töötajatele valikuvabadust väiksema administreerimiskuluga. Mida suurem on ettevõte, seda olulisemaks muutuvad lahendused, mis oleksid üheaegselt paindlikud ja lihtsalt hallatavad,” selgitab Peetre, kuidas Stebby aitab vähendada tööandja koormust. Tema sõnul kasutatakse Stebby võimalusi enim erinevate spordiklubide igakuiste pakettide kasutamiseks ning senine tagasiside on olnud positiivne. 

Alates 2016. aastast heaoluteenuste keskkonda kasutav Bolt on ka Stebby tegevjuhi Kestutis Mackelise sõnul olnud eeskujulik töötajate toetaja esimesest päevast alates. “Inimeste tervis ja heaolu on tänapäeva ettevõtluses üha tähtsam faktor, mille abil enda tööjõu väärtust ja efektiivsust tõsta. Kui tööandjal on võimalik Stebby vahendusel pakkuda üle 7 000 teenuse, millega igakuiselt töötajate motivatsiooni ja enesetunnet tõsta, annab see märku hoolivusest. Selline võimalus omakorda vähendab haiguspäevi või personaalseid probleeme, mis võivad pärssida kogu tööprotsessi pika aja vältel,” lisab Mackelis. 

Väikesed detailid on olulised

Bolt ei piirdu töötajate toetamisega ainult väljaspool tööaega, vaid inimeste heaolu on fookuses igapäevaselt. Selleks korraldatakse ühismatku ja tiimiüritusi, pakutakse tervislikke lõunaid ja puuvilju ning toetatakse inimesi isegi kodukontoris sisseseadmisega. ”Boltis hinnatakse töötajaid kõrgelt ja me proovime oma töötajate igapäevase töö üles ehitada selliselt, et see oleks paindlik ning neil oleks võimalikult meeldiv oma tööd teha. Neile, kes tahavad kodust töötada, oleme võimaldanud kasutada eelarvet, mille abil saab endale vajalikud tarbed kodukontorisse osta. Samas neile, kes töötavad kontorist, oleme kohale toonud puuvilju, võimaldanud tasuta kohvi ja karastusjooke, erinevaid näkse, ja näiteks Eesti kontoritesse toome ka iga päev portsu kohukesi. Seda kõike ikka selleks, et igapäevast töörütmi ei segaks väsimus või näljatunne,” kirjeldab Peetre igapäevaseid lisahüvesid.

Lisaks juba kehtivatele boonustele küsitakse Boltis töötajatelt regulaarselt tagasisidet ning tekkinud küsimuste puhul üritatakse leida pidevalt uusi võimalusi nende lahendamiseks.  Peetre sõnul on töötajad ettevõtte selgroog ning investeerimine mitte ainult nende tervisesse, vaid ka tulevikku, aitab ettevõtte arengule rohkem kaasa kui ükskõik milline reklaamkampaania. “Hea töökeskkonna ja lisaboonuste pakkumine aitab tõsta töötajate fookust, produktiivsust ning vaimset ja füüsilist heaolu, mis omakorda aitab maksimeerida kõigis leiduvat potentsiaali,” märgib ta, lisades, et innustav ja töötajate heaolu toetav töökultuur on kindlasti üks Bolti konkurentsieelistest ning aitab kaasa värbamisprotsessile ning talentide leidmisele.

Toetamine peaks olema pidev

Peetre sõnul on inimeste tervis oluline teema ning on tänuväärne, et tervise- ja spordikuludele on võimalik maksusoodustust kasutada, kuid tema sõnul võiks riik kaaluda maksusoodustuse laiendamist ja lihtsustamist — see motiveeriks tööandjaid veel rohkem panustama ning tegelikult võidavad sellest lõpuks kõik. “Eraldi teemana tooks välja vaimse tervise toetamise — see on kindlasti valdkond, millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata ning mõelda, kuidas saaks riik ja tööandjad omalt poolt kaasa aidata nii ennetusele kui abistamisele,” lisab Peetre, viidates, et tervis ei tähenda vaid füüsilist heaolu.

Stebby tegevjuhi Kestutis Mackelise sõnul on maksusoodustus tervise- ja spordikulude kompenseerimiseks ülimalt oluline kõikidele Eesti ettevõtetele, kes soovivad pakkuda töötajatele erinevaid väljundeid tervise eest hoolitsemiseks. “See on üks suur põhjus, miks 1 200 Eesti ettevõtet saavad ning soovivad pakkuda lisahüvesid Stebby keskkonnas. Olen nõus, et tänase olukorra valguses võiks riiklikul tasandil kaaluda maksusoodustuse laienemist ning miks mitte ka lihtsustamist, et inimesed saaksid veelgi paremini iseseisvalt enda tervise eest hoolitseda,” lisab ta.

Sarnased postitused

Vaata kõiki