fbpx

Vaimne tervis on meie üldise heaolu lahutamatu osa – see on seotud meie mõtlemise, tunnete ning ümbritseva maailmaga suhestumisel. Seega mõjutab vaimne tervis seda, kuidas me iseend, teisi ja ümbritsevat keskkonda kogeme, mis omakorda mõjutab meie stressitaset, otsustusvõimet ning suhteid töökaaslaste ja teiste inimestega.

Vaimne tervis on heaoluseisund, mille abil suudame toime tulla igapäevase elu pingetega, realiseerida oma võimeid ning töötada produktiivselt.

Järgnevalt küsi endalt, kas Sa tead, kuidas Sul vaimselt läheb. Vastuste leidmiseks vasta järgnevatele küsimustele:

 • Mida mu lähedased vastaksid, kui neilt küsida, kuidas mul läheb?
 • Kui palju kulutan nädalas aega töö tegemisele, meelelahutusele, lähedastega aja veetmisele ja enda hobidele? 
 • Kas olen aja planeerimises efektiivne?
 • Kui efektiivne olen eesmärkide püstitamises ja täitmises?
 • Milline on minu sisemine kõne? Kas suudan negatiivsed mõtted enda jaoks kasulikuks ümber sõnastada?
 • Kas oskan ennast julgustada ja tunnustada?
 • Kas ma oskan lõõgastuda?

Tihti on just aja planeerimise oskus, või pigem selle puudumine, üheks suureks vaimse heaolu mõjutajaks. Pidevas ajahädas elamine tõstab stressitaset. Näiteks pikkade töötundide kõrvalt ei jää Sulle piisavalt aega meeldivatele tegevustele või lähedastega koos aja veetmisele, mis mõjutab tasakaalu igapäevases elus. 

Kuidas aga ära tunda, mis hetkel oleme liialt ühte äärmusesse läinud? 

Järgnevate punktide abil saad hinnata, millised hea vaimse tervise tunnused on Sul juba olemas.

Hea vaimse tervise tunnused on:

 • võime inimestega suhelda;
 • võime ja soov vastastikusteks suheteks ja isiklike tunnete väljendamiseks;
 • võime õppida, töötada, osaleda sotsiaalses elus ja püüelda edu suunas;
 • pingutamine raskuste ületamiseks;
 • oskus teha vahet oma mõttemaailma ja välise tegelikkuse vahel ka keerulistes ja stressirohketes olukordades;
 • sotsiaalne iseseisvus;
 • individuaalne loovus;
 • psüühiline paindlikkus ja võime kaitsta end kahjulike tegurite eest.

Kuidas Sulle tundub? Kas kõik hea vaimse tervise tunnused on olemas? Kui tunned, et päris kõikidele punktidele ei saanud positiivselt vastata, ei pruugi tegemist olla veel vaimse tervise probleemiga. 

Kuid millal on tegemist vaimse tervise probleemiga?

Vaimse tervise probleemid

Kui inimene tunneb ennast kurvana, kas sellisel juhul on tegemist mööduva tujutuse või meeleoluhäirega? Vaimne häire tähendab seda, et negatiivsed või häirivad tunded ja vastav käitumine ei möödu, vaid hakkavad segama igapäevaeluga toimetulekut. Siis on vaja otsida abi kas psühhiaatrilt või perearstilt. 

Pikem kurvameelsus võib aset leida pimedal talvisel perioodil. On vägagi levinud, et inimesed tunnevad end kurvameelselt hilissügisel ning vabanevad sellest tundest kevadel või varasuvel. Tegemist on hooajalise meeleoluhäirega ehk talvedepressiooniga. 

Järgmises blogipostituses saad teada, mida tähendab talvedepressioon, kas tegemist on vaimse tervise häirega ning kuidas seda seljatada. 

Lõpetuseks aga pea meeles:

 • Hoolitse oma vaimse tervise eest samamoodi nagu oma füüsilise tervise eest.
 • Hea vaimne tervis ei tähenda seda, et me ei koge kunagi kurbust, muret, viha või lootusetust. Me kogeme kõik erinevaid tundeid – vahel on need positiivsed, vahel negatiivsed.
 • Vaimse tervise probleemides pole keegi ise süüdi.

Sarnased postitused

Vaata kõiki